A2 CNN

Watch A2 CNN TV live online for free

A2 CNN is a tv station from Albania. You can Watch A2 CNN live online and all the TVs from A2 CNN through live-TV-channels


A2 CNN
A2 CNN

A2 CNN

 Published on March 21, 2019 and last modified on March 28, 2019

9
2 users
51
41
30
20
10

Watch A2 CNN online

A2 do të mbështetet nga njësi informative të vendosura në qytete të tjera në Shqipëri dhe në rajon. Stacioni i ri televiziv, A2, ka si qëllim rritjen e standardeve të prodhimit dhe shpërndarjes së lajmeve, për të ndryshuar realitetin mediatik në Shqipëri, duke ofruar një burim informacioni të shpejtë, të thelluar, të saktë dhe të besueshëm. A2, do të përdorë teknologjinë më moderne në fushën e medias dhe do të bazohet në ekspertizën botërore të CNN për trajnimin dhe zhvillimin e stafit profesional. Si një degë ekskluzive e CNN, A2 do të plotësojë programin e vet origjinal me përfshirjen e programeve të zgjedhura të CNN dhe lajmeve të përkthyera në gjuhën shqip.


Comments (0)

No comments yet. Be the first!

Add Comment


* Required information
1000
Top